REPARAŢIE CAPITALĂ LINIA CF 116 FILIAŞI – SIMERIA, INTERVAL PUI – BARU MARE FIR II

Client: Compania Naţională de Căi Ferate „CFR“ – S.A. – Sucursala Timișoara

Durata: Ianuarie 2018 – August 2018

Descriere Proiect

  • Proiectul cuprinde lucrări aferente a trei specialităţi: Linii, instalaţii SCB şi lucrări la linia de contact. În cadrul lucrărilor de linii, proiectul tratează lucrări de înlocuire a întregii suprastructuri existente (şine traverse, material mărunt de cale) cu suprastructură nouă tip 60, refacerea prismei cu piatră spartă, tăierea, completarea şi nivelarea banchetelor căii, refacerea platformei căii prin realizarea stratului de repartiţie, curăţarea şanţurilor existente şi realizarea căii fără joante.

Principalele caracteristici ale lucrării:

  •  Lungimea pe care s-au executat lucrările – 6,72 km;
  •  Refacţia căii s-a executat cu şină tip 60 cu lungimea de 25 m; • Pe linia curentă, în aliniament şi curbe cu raza peste 350 m, sunt prevăzute traverse din beton cu prindere directă elastică tip W60, iar în curbe cu raza sub 350 m s-au prevăzut acelaşi tip de traverse, însă cu suplalargie de 20 mm;
  •  Poza traverselor în zonele de aliniament şi curbe peste 500 m este de 1720 buc/km iar acolo unde raza este sub 500 m, poza va fi de 1800 buc/km;
  •  Pe cele 5 poduri metalice s-au înlocuit toate traversele din lemn de pe poduri cu alte traverse noi, iar pe zonele adiacente două poduri metalice au fost montate traverse speciale tip P1 şi P2 care prevăd şi contraşine;
  •  Din totalul lungimii de linie refacţionată de 6,72 km s-a realizat cale fără joante pe 6,51 km, practic întreaga lungime cu excepţia curbei cu raza sub 350 m dintre km 44+325-44+535;
  •  Funcţie de investigaţiile efectuate în cadrul proiectului tehnic, s-a prevăzut realizarea substratului căii pe o lungime de cca 3300 m, acesta având grosimea de 30 cm. La partea inferioară a substratului s-au prevăzut materiale geotextile;
  •  Au fost refăcute 3 treceri la nivel cu dale din beton noi, iar a patra trecere la nivel s-a refăcut cu dalele Strail existente;
  •  Cele două peroane din haltele Ponor şi Livadia au fost refăcute cu elemente prefabricate noi.
  •  Lucrările de bază au fost realizate în 8 luni calendaristice, cu două luni mai puțin decât în prevederile contractuale.

Instalaţiile şi cablurile SCB exterioare au constat în: demontarea echipamentelor şi aparatajelor exterioare afectate, verifi cări şi înlocuirea elementelor cu defecţiuni, înlocuiri de cabluri de semnalizare care au avut rezistenţa de izolaţie scazută, remontarea echipamentelor pe amplasamentul fi nal. Toate aceste lucrări au fost corelate pe parcursul execuţiei cu fazele de execuţie ale lucrărilor de bază la linia cf.

« 2 de 4 »