Refacere linii CF – linia 700 București Nord Gr. A1 – Urziceni – Galați.

Client: Compania Naţională de Căi Ferate „CFR“ – S.A. – Sucursala Bucureşti

Durata: ianuarie 2018 – iunie 2018

Descriere Proiect

 • Sectorul de cale ferată compus din trei linii CF, traversează denivelat șoseaua
  București – Târgoviște (DN1A) pe un pasaj inferior de CF cu oblicitate stânga,
  la un unghi de cca 15°, în aliniament și palier, între stațiile CF București și
  Mogoșoaia.
 • Asigurarea gabaritului de liberă trecere de 5.00 m pe sub pod a impus refacerea podului de cale ferată de la km 1+500 (km. ex. linie colectoare),prin ridicarea tablierelor metalice cu 80 cm faţă de situaţia iniţială. Racordarea suprastructurii podului cu cele trei linii CF existente a determinat realizarea de lucrări de refacere a terasamentului, pe o lungime de aproximativ 830 m pe linia CF 700 şi linia CF Triaj și 400 m pe linia CF colectoare.

Principalele caracteristici ale lucrării:

 • Lucrarea se caracterizează printr-o platformă comună, pentru cele trei linii,
  coroborat cu profil longitudinal distinct fi ecărei linii CF din cele trei, soluțiile
  tehnice adoptate în cadrul proiectului asigurând viteza maximă proiectată de
  100km/h, pe linia CF 700 București Nord – Urziceni – Galați.

 

 • Extinderea rambleului existent a constat în curăţarea de vegetaţie a taluzului existent, îndepărtarea
  materialelor provenite din prisma căii sau de la lucrările de întreţinere anterioare, săpătura în trepte de înfrăţire cu înălţime cuprinsă între 0,40 – 0,80 m şi înclinare de 5%. Materialul rezultat din săpătură a fost evacuat în afara amprizei lucrărilor şi încorporat ulterior în umplutura nouă, după o îmbunătăţire a caracteristicilor fi zico-mecanice. Umplerea cu material a treptelelor de înfrăţire pe măsura avansării lucrărilor de lărgire a terasamentului s-a executat de jos în sus, în straturi de grosime maximă de 20 cm şi compactate la un grad de compactare conform cerinţelor proiectului.

 

 • Lucrările de terasamente la partea superioară a rambleului existent, după demontarea suprastructurii liniilor CF existente, au constat în amenjarea platformei de pământ, prin executarea lucrărilor de săpătură la partea superioară a rambleului, până la cota nivelului superior al traversei existente minus 0.50 m, pentru eliminarea completă a pietrei sparte colmatate din corpul terasamentului și umpluturi cu material necoeziv.

 

 • Lucrările de suprastructură au constat în așternerea pietrei sparte pe noul amplasament al liniei CF, montarea suprastructurii liniei CF la cota proiectată, cu materiale recuperate din demontare.