Reabilitare linie de cale ferată Frontiera – Curtici – Simeria

Tronson 2 km 614 – Gurasada
Subtronson 2A: km 614 – Bârzava;
Subtronson 2B: Barzava – Ilteu;

 

Client: Siemens Mobility SRL

Client Final: Compania Naţională de Căi Ferate „CFR“ – S.A.

 

Durata: Septembrie 2017 – Septembrie 2020

Descriere Proiect

 • Linia de contact va urmări dispozitivul nou de linii CF reabilitat,pregătit pentru a fi parcurs cu viteza maximă de 160 km/h. Linia de contact nouă va fi de tip complet compensat pe intervale şi staţii şi va fi adaptată noilor tipuri de macazuri.

 

 

Principalele caracteristici ale lucrării:

 • Lucrările de linie de contact se desfaşoară pe o distanţă de
  77.95 km, linie dublă electrifi cată şi constau în:
  Demontare catenară existentă:
  • Demontarea liniei de contact;
  • Demontarea elementelor de susţinere şi fi xare existente;
  • Demontarea stâlpilor şi ancorelor existente;
  • Proiectarea fundaţiilor aferente stâlpilor de linie de contact, tip H;

 

 • Montare catenară nouă:
  • Pichetare şi plantare stâlpi de linie de contact, tip H şi ancore;
  • Execuţie fundaţii stâlpi;
  • Echipare stâlpi şi instalare catenară nouă;
  • Reglaje, masurători şi punere în funcţie;
  • Proiectare, montare şi demontare lucrări provizorii în vederea asigurării continuităţii tracţiunii electrice între instalaţiile existente şi instalaţiile noi;

 

 • Lucrările de Protecţia instalaţiilor din cale şi vecinătate constau în:
  • Demontarea instalaţiilor de PICV existente;
  • Asigurarea permanentă a continuităţii circuitului de retur al curentului de tracţiune pe tot parcursul lucrărilor de cale, cât şi la terminarea lucrărilor;
  • Legarea la circuitul de retur a tuturor structurilor metalice care accidental pot fi puse sub tensiune, din zona linie de contact;
  • Protecţia podurilor şi viaductelor, pasajelor superioare şi pasarelelor;
  • Protecţia în interiorul tunelelor;
  • Realizarea legăturilor echipotenţiale;
  • Protecţia pentru împiedicarea transmiterii potenţialului căii ferate electrifi cate în afara zonei acesteia;

 

 

© 2022 Wiebe Romania. All rights reserved. Webmail